“LOGOPEDSKA UČIONICA”

Trajanje projekta: 01.01.2021.-31.12.2021.

Projekt financira: Grad Pleternica

Financijska potpora: 5.000,00 kuna

Provedba projekta: kroz projekt su održane individualne logopedske radionice i održano je 2 edukativna predavanja.