Međunarodni dan obitelji 15.05.2024.

Danas se obilježava Međunarodni dan obitelji. U ponedjeljak je u Centru udruga učiteljica Tajana provela likovno-kreativnu radionicu na tu temu. Likovno-kreativne radionice ubrajaju se u grupu edukativno-kreativnih aktivnosti koje su dio odobrenog programa “Zaigraj u klubu osmjeh-faza II” Korisnice su izrađivale kuću sa članovima svojih obitelji. Program se provodi u partnerstvu s Gradom Pleternicom. Korisnice svojim radom žele pokazati zahvalnost prema svojim obiteljima. Učiteljica Tajana Čengić u programske aktivnosti angažirana je preko ugovora o djelu.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

“Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.”

Majčin dan 12.05.2024.

Prošli tjedan korisnici programa “Zaigraj u klubu osmjeh-faza II” na likovno-kreativnim radionicama izrađivali su čestitke za Majčin dan.

Radionice su organizirale učiteljica i koordinatorica programa. Program se provodi u partnerstvu s Gradom Pleternicom. Radove naših korisnika su na fotografijama.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

“Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.”

Fizioterapija 02.05.2024.

Približava se kraj provedbe programskih aktivnosti “Zaigraj u klubu osmjeh-faza II” Aktivnost fizioterapije jako je korisna za naše korisnike koji su osobe s invaliditetom. Fizioterapiju organizira i provodi fizioterapeut koji je u programske aktivnosti uključen preko ugovora o djelu.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.”

“Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.”

12. radionica- Osmjehom u turizam faza II

Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i učenju „Osmjeh“ Pleternica provodi projekt   „Osmjehom u turizam-faza II“ Sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 13.249,74€.

 Dana 24. travnja 2024. održana  je  12. i posljednja radionica  u sklopu ciklusa edukacija  osoba s invaliditetom. Na radionici su sudjelovali roditelji i djeca udruge Osmijeh a  voditelj radionice  bio je gospodin Đuka.

 Roditelji su radili završne faze na šeširićima a korisnici bojali  tamburice i čokanjčiće.  Suveniri će po završetku biti postavljeni u suvenirnici muzeja bećarca.

Atmosfera je bila radna a timski duh na vrhuncu.

Likovno-kreativna radionica 29.04.2024.

Jučer je u Centru udruga održana likovno-kreativna radionica iz programa “Zaigraj u klubu osmjeh-faza II”. Program se provodi u partnerstvu s Gradom Pleternicom.

Koordinatorica programa osmislila je zadatak za korisnike. Zadatak je bio izraditi lopoče. Stiglo je proljeće pa smo krenuli s izradom proljetnih motiva,

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.”

“Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.”

Radionica Dan planeta Zemlje

Danas se obilježava Dan planeta Zemlje pa smo u skladu s tim i proveli današnju likovno-kreativnu radionicu.

Fotografije prikazuju kako naši korisnici brinu o tome da na našoj Zemlji ne bude otpada. Oni su također dio lokalne zajednice koji brinu o svom okolišu. Radionica je održana iz programa “Zaigraj u klubu osmjeh-faza II”. Program se provodi u partnerstvu s Gradom Pleternicom.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.”

“Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Izlet 2- Krašograd

U sklopu projekta ”Zaigraj u klubu osmjeh-faza I” članovi naše udruge posjetili su Krašograd. Iako nas vrijeme nije poslužilo, proveli smo dan prepun aktivnosti. Naučili smo sve o proizvodnji Kraš proizvoda, provozali se vlakićem i posjetili kućice s imenima Kraš proizvoda, izradili svoje suvenire, zavrtili kolo s slasticama i zaplesali s animatorima.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.”

Hobi radionica

U petak je održana hobi radionica u Centru udruga. Korisnici programa “Zaigraj u klubu osmjeh-faza II” su zajedno s učiteljicom Tajanom i volonterima ispekli palačinke. Nakon što su napravili palačinke zajedno su ih probale.

Program se provodi u partnerstvu s Gradom Pleternicom.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.”

“Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.”

Likovno-kreativna radionica – Bajke za djecu

Prošloga tjedna održana je likovno-kreativna radionica iz programa “Zaigraj u klubu osmjeh-faza II”. Program se provodi u partnerstvu s Gradom Pleternicom.

Na početku radionice, koordinatorica programa korisnicama je pročitala bajku Pepeljuga. Nakon priče, korisnice su imale zadatak napraviti svoju Pepeljugu po uzoru na pročitanu priču. Detalje iz bajke korisnice su napravile po svojim željama.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

“Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.”

1. Izlet- Krapje i Čigoč

U sklopu projekta “Zaigraj u klubu osmjeh-faza II” posjetili smo Krapje i Čigoč. Prekrasan dan iskoristili smo za učenje, zabavu i odmor u prirodi.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh” i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.”