Projekti

PROJEKTI:
 

''OBRAZUJMO SE ZAJEDNO''

Trajanje projekta: 30. listopad 2014.-30.lipanj 2015. godine
Projekt financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Financijska potpora: 1.011.375,00 kuna

Udruga Osmjeh bila je 2014./2015.g. nositelj projekta „Obrazujmo se zajedno“ financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu kojeg je 44 djece dobilo svog pomoćnika u nastavi i to u devet osnovnih i dvije srednje škole. Angažirano je sveukupno 29 pomoćnika u nastavi. Cilj projekta je bio pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u školama s područja Požeško-slavonske županije kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
 

 

''VOLONTIRAJ S OSMJEHOM''

Trajanje projekta: 1. kolovoz 2017.-30. kolovoz 2018. godine 
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Financijska potpora: 120.000,00 kuna
Partneri na projektu: Grad Pleternica i Udruga za pomoć djeci i mladima „Radost“

Cilj projekta je poticanje građana na volonterski rad i razvijanje volonterskih navika, unaprijediti i povezati lokalne volonterske programe i organizatore volontiranja sa samim volonterima; motivirati zajednicu, posebice mlade, na povezivanje s organizacijama kojima su volonteri potrebni. Volonterski centar želi zainteresirati veći broj građana u volonterskim aktivnostima kroz informacije i edukaciju. Volonterski centar je svojevrstan servis između ponude i potražnje volontera na području grada Pleternice.
 

 

''VOLONTIRAJ S OSMJEHOM 2''

Trajanje projekta: 1. siječanj 2020.- 31. prosinac 2020. godine 
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku
Financijska potpora: 80.000,00 kuna
Partneri na projektu: Grad Pleternica i Udruga za pomoć djeci i mladima „Radost“

Nastavak je projekta ''Volontiraj s Osmjehom''. Cilj projekta je promoviranje volonterstva u našoj sredini,razvijanje volonterskih navika te povezivanje lokalnih volonterskih organizacija. Cilj projekta ostvarit će se pomoću različitih aktivnosti,edukacija,uspostavom baze podataka volontera i organizatora volontiranja te fukncioniranjem servisa volontera. Jedan od njegovih glavnih ciljeva je povećanje svijesti građana o vrijednosti volontiranja.
 

 

''ZAIGRAJ U KLUBU OSMJEH''

Trajanje projekta: 1. lipanj 2020.-31. svibanj 2021. godine 
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Financijska potpora: 150.000,00 kuna

Provedba projekta ''Zaigraj u klubu Osmjeh'' osigurava potrebne uvjete za zadovoljenje osnovnih životnih potreba djeteta s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osnovan je klub Osmjeh kroz koji se okupljaju djeca s teškćama u razvoju i osobe s invaliditetom kako bi djelatno i osmišljeno provodili svoje slobodno vrijeme, pod stručnim nadzorom. Unutar kluba aktivnosti se dijele na 2 grupe; edukativno-kreativne radionice i sportsko-rehabilitacijske radionice. U projekt je uključen stručan tim (učiteljica razredne nastave, fizioterapeut i logoped) koji zajedno provode radne terapije i aktivnosti. 
 

 

DONACIJE I GODIŠNJI PROGRAMI FINANCIRANI JAVNIM SREDSTVIMA:

2015. godine HBOR;LogoUčionica. Odobrena sredstva: 30.000,00 kuna

2016. godine: 
-HAC; Cestarine za članove udruga. Odobrena sredstva: 8.760,00 kuna
-Požeško-slavonska županija; Učimo svirati. Odobrena sredstva: 3.000,00 kuna
-Požeško-slavonska županija; Vježbom do osmjeha. Odobrena sredstva: 2.450,00 kuna
- Župa Svih Svetih Požeške Sesvete; Župni Caritas. Odobrena sredstva: 1.600,00 kuna

2017:
- Požeško-slavonska županija. Odobreno: 3.000 kuna

2018.
- Požeško-slavonska županija: Marljive ručice. Odobrena sredstva: 6.000,00 kuna

2019. godine: 
-Grad Pleternica; Rastimo s osmjehom. Odobrena sredstva: 10.000,00 kuna
-Požeško-slavonska županija; Zajedno do osmjeha. Odobrena sredstva: 3.000,00 kuna

2020.godine:
-Grad Pleternica: redovan rad. Odobrena sredstva: 3.000,00 kuna
- Požeško-slavonska županija: Zajedno do osmijeha. Odobrena sredstva: 6.000,00 kuna
- HEP – opremanje senzorne sobe. Odobrena sredstva: 10.000,00 kuna